Data və telekommunikasiya

Peykin resursları aşağıdakı sahələrdə istifadə edilə bilər:

  • Sabit və çevik həllər
  • Aviasiya
  • Dənizçilik
  • Hökumət əlaqələri

Biz müştərilərimizə aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsi üçün tam dövrlü və ya periodik əsasda peyk tutumları təqdim edirik:

  • Mobil rabitənin daşınması
  • SCPC Data linkləri
  • VSAT korporativ şəbəkələri
  • Dənizdə telefoniya və data xidmətləri
  • Trunking