MİSSİYA, BAXIŞ VƏ DƏYƏRLƏRİMİZ

Missiya, baxış və dəyərlərimiz Agentliyimizin strateji təməlinin əsasını təşkil edir, məqsəd, prinsip və fəaliyyətimizi istiqamətləndirir.

Mission

MİSSİYAMIZ

Kosmik fəaliyyət sahəsində sülh və rifah naminə qabaqcıl texnoloji həllər yaratmaq və davamlı inkişaf etmək

Vision

BAXIŞIMIZ

Azərbaycanı dünya kosmik sahəsinin aparıcı qüvvələrindən birinə çevirmək

Values

DƏYƏRLƏRİMİZ

Çalışqanlıq

diligence

Gördüyümüz bütün işlərimizi sahiblənir, bacardığımızın ən yaxşısını edir, inkişaf və keyfiyyət naminə fəaliyyətimizə sistemli yanaşırıq. Yüksək nəticələr əldə etmək üçün bilik və bacarıqlarımızı inkişaf etdirir, verilmiş tapşırıqları vaxtında, mükəmməl keyfiyyətlə və məsuliyyətlə yerinə yetiririk.

Əməkdaşlıq

collaboration

Əməkdaşlığın gücünü həmkarlarımızla sıx münasibət qurmaqda, təcrübəmizi paylaşmaqda və ehtiyac olduqda bir-birimizi əvəz etməkdə görürük. Fikirlərimizi aydın, məntiqli, lakonik və dəqiq ifadə edir, qarşı tərəfi dinləyir və onların fikirlərinə hörmətlə yanaşırıq. Hər bir komanda üzvümüzün uğurunu öz uğurumuz hesab edirik.

Dürüstlük

integrity

Bir-birimizlə və əlaqədar tərəflərlə münasibətdə ədalətli, dürüst və hörmətlə davranırıq. Korporativ kodeksimizə əsaslanaraq düzgün addımlar atır və etik prinsiplərə riayət edirik. Agentliyimizin resurlarını öz resurslarımız kimi qənaətlə istifadə edir, vəzifə öhdəliklərimizi yerinə yetirərkən daşıdığımız məsuliyyəti dərk edir və verdiyimiz sözü tuturuq.

Yeniliyə açıqlıq

curiosity

Yenilikləri izləyir, beynəlxalq və öz təcrübəmizə əsaslanaraq davamlı inkişaf edirik. Biliklərimizi təkmilləşdirmək üçün mütəmadi olaraq suallar verir və öyrəndiyimiz cavabları hazırkı fəaliyyətimizə uyğunlaşdırırıq. İnnovativ yanaşmanı təşviq edir, Agentliyimizin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində göstəriş gözləmədən sərbəst şəkildə təşəbbüslər irəli sürür və səmərəli təkliflər veririk.

Çeviklik

agility

Dəyişiklikləri işimizin ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edir və ona sürətlə uyğunlaşırıq. Qeyri-müəyyən mühitlərdə rahat və çevik işləyir, daxili və xarici tərəflərin sorğularını cavablayarkən operativlik nümayiş etdiririk. Resurslarımızın bölgüsü zamanı korporativ strategiyamızı əsas götürür və səmərəli həllər ortaya qoyuruq.