-

NİYƏ MƏHZ BİZ?

Biz kənd təsərrüfatı, kartoqrafiya, dağ-mədən sənayesi, ətraf mühit, şəhərsalma, turizm, müdafiə və təhlükəsizlik daxil olmaqla, bir sıra sahələrdə tətbiq olunan həllər təklif edirik. Ən mürəkkəb sorğuları belə yerinə yetirmək üçün Yer kürəsinin istənilən nöqtəsindən təsvirlər təqdim edirik. Müxtəlif ərazi və vaxt dövrlərinə aid təsvir arxivimiz isə tərəfdaşlarımıza unikal verilənlər bazası təqdim edir.

TƏSVİRLƏR

Panxromatik

Panxromatik təsvir insan gözünə göründüyü kimi sahənin real reproduksiyasını yaradır və obyektləri ağ-qara təqdim edir.

Multispektral

Panxromatik təsvir insan gözünə göründüyü kimi sahənin real reproduksiyasını yaradır və obyektləri ağ-qara təqdim edir.

Pandəqiqləşdirmə

Panxromatik təsvir insan gözünə göründüyü kimi sahənin real reproduksiyasını yaradır və obyektləri ağ-qara təqdim edir.

Mono, stereo və tri-stereo

Panxromatik təsvir insan gözünə göründüyü kimi sahənin real reproduksiyasını yaradır və obyektləri ağ-qara təqdim edir.

HƏLLƏR

Həllərimiz müxtəlif sahələrdə tətbiq üçün əldə edilmiş təsvirləri təhlil edib lazımi nəticələr əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

TURİZM

Destinasiyanızın turizm potensialını kəşf edin

Yüksək ayırdetməli təsvirlərimiz və ətraflı peyk məlumatları yeni turizm marşrutlarının planlaşdırılması və yeni mühüm turistik məkanların araşdırılmasına imkan verir.

Solution image

DƏNİZÇİLİK

Su rezervlərinin idarəetməsi və dəniz naviqasiyasında daha səmərəli qərarlar üçün təhlil

Peyk görüntülərimiz dəniz ekosisteminə və bütövlükdə ətraf mühitə qarşı olan təhlükələrin qarşısını almaq məqsədilə dəniz və okeanlarda çirklənmənin aşkarlanması üçün əsas vasitədir. Biz həmçinin daha effektiv dəniz naviqasiyası və logistikanı təşkil etmək üçün gəmi aşkarlama həllərini təklif edirik.

Solution image

MÜDAFİƏ VƏ KƏŞFİYYAT

Strateji obyektlərin 24/7 nəzarət və mühafizəsi

Həllərimiz müdafiə və kəşfiyyat sahələri üzrə təhlükəsizliyi təmin etmək, kritik vəziyyətləri idarə etmək və ortaya çıxan problemlərə vaxtında cavab vermək üçün lazımi məlumatları təmin edir.

Solution image

ŞƏHƏRSALMA VƏ İNFRASTRUKTUR

Gələcəyin şəhərlərini planlaşdıraq

Peyk təsvirləri vasitəsilə kommunal infrastrukturun planlaşdırılması, resursların səmərəli paylanması, sıxlıq və tıxac problemlərinin həlli, müəyyən ərazilərin seçim prosesini asanlaşdırmaq üçün müxtəlif şəhərsalma layihələri üzrə geniş məlumat əldə edə bilərsiniz.

Solution image

KƏND TƏSƏRRÜFATI

Kənd təsərrüfatı sahəsində etibarlı təhlil

Peyk təsvirləri daha səmərəli, gəlirli və dayanıqlı əkinçilik təsərrüfatı üçün əkin və otlaq sahələrini müəyyən edib izləməyə, əkin mövsümündən məhsul yığımına qədər məhsulun sağlamlığını ölçməyə, o cümlədən mövsümdənkənar yetişən bitkiləri təyin etməyə imkan verir. Peyk təsvirləri vasitəsilə müxtəlif bitki növlərinin inkişaf mərhələlərini izləməklə uyğun mövsümdə kənd təsərrüfatına dair vacib məlumatlar əldə etmək də mümkündür.

Solution image

ƏTRAF MÜHİT

İl boyu ətraf mühitin keşiyində

Yüksək keyfiyyətli peyk təsvirləri ilə istənilən ərazidə baş verən prosesləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və idarə etmək mümkündür. Siz meşə ərazilərini düzgün idarə edə, meşələrin inkişaf prosesini yaxşılaşdıra, su ehtiyatlarını yoxlaya, təbiətdə regional yaşayış mühitinin bərpası üçün ekoloji koridorları müəyyən edə, səhralaşma və torpaq deqradasiyasına məruz qalan əraziləri təhlil edə bilərsiniz.

Solution image

EMAL OLUNMUŞ TƏSVİRLƏR

RSM (Rəqəmsal Səth Modeli)

Yer səthini həm təbii, həm də süni elementlərlə birgə, olduğu kimi çəkir.

RYM (Rəqəmsal Yüksəklik Modeli)

Yer səthini həm təbii, həm də süni elementlərlə birgə, olduğu kimi çəkir.

RƏM (Rəqəmsal Ərazi Modeli)

Yer səthini həm təbii, həm də süni elementlərlə birgə, olduğu kimi çəkir.

Ortorektifikasiya

Yer səthini həm təbii, həm də süni elementlərlə birgə, olduğu kimi çəkir.

Mozaika

Yer səthini həm təbii, həm də süni elementlərlə birgə, olduğu kimi çəkir.

BİRBAŞA QƏBUL STANSİYASI

Birbaşa Qəbul Stansiyamız məlumatları dərhal yükləmək və tələb olunduqda onları emal etmək üçün Yerin müşahidəsi peykləri ilə birbaşa əlaqə təklif edir. Çoxfunksiyalı stansiyamız mükəmməl coğrafi yerləşmə və 24/7 təhlükəsizlik nəzarəti ilə fərqlənir. Həmçinin, istənilən istiqamətdən 150 km nəzəri yüksəkliyə enən istənilən trayektoriyanı izləyə bilən tam hərəkətli antenaya malikdir.

-

YERİN MÜŞAHİDƏSİ ÜZRƏ MÜSABİQƏ

Yerin məsafədən müşahidəsi üzrə müsabiqənin başlıca məqsədləri peyk təsvirləri üzərindən müxtəlif sahələr üzrə araşdırmaların aparılması, eləcə də layihə və təşəbbüslərin irəli sürülməsi vasitəsilə ölkəmizdə elmi fəaliyyəti təşviq etmək, sosial-iqtisadi inkişafı dəstəkləmək, eyni zamanda Yerin müşahidəsi xidmətlərini və onların müxtəlif sahələrdə tətbiq potensialını tanıtmaqdan ibarətdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN!

Mesaj göndər

Peşəkar komandamız hər zaman sizi maraqlandıran suallara və sorğularınıza cavab verməyə hazırdır.