TUTUM İCARƏSİ

Tam dövrlü tutum icarəsi
Çevik tutum icarəsi
Qısamüddətli tutum istifadəsi

TELERADİO YAYIMI

“Direct to Home” (DTH) yayımı
“High Definition TV” (HDTV) yayımı
Peyk üzərindən xəbərlərin yayımı
Teleport xidmətləri

TELEKOMMUNİKASİYA

Mobil rabitənin daşınması
VSAT korporativ şəbəkələri
Dənizdə telefoniya/data xidmətləri
Trunking

PEYK TƏSVİRLƏRİ

Çox yüksək ayırdetməli təsvirlər
Yeni sifarişlər
Arxiv təsvirləri

TELEPORT SERVICES

Our teleport is located in Baku, Azerbaijan. It resources and capabilities allow to receive signal via intermediary satellites, metronet and fiber.